Metody rehabilitacji

Metody rehabilitacji, które stosujemy w celu usprawniania dziewczynek:

 

Viofor JPS – aparat do fizykoterapii zmiennym polem magnetycznym

NDT Bobath

Vojta

masaż

PNF

stretching

Kinesiotaping

Metoda Domana – patterning

Brain Gym / Metoda Dennisona - kinezjologia edukacyjna

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Program Knilla

Terapia taktylna w koncepcji dr Masgutowej

Touch and Trive - zintegrowana terapia taktylna

Terapia integracji odruchów ustno-twarzowych w koncepcji dr Masgutowej

Terapia neurostrukturalna w koncepcji dr Masgutowej

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – repaterning w koncepcji dr Masgutowej

Terapia wzrokowo-słuchowa w koncepcji dr Masgutowej

Archetypy rozwoju ruchowego w koncepcji dr Masgutowej

Terapia układu przedsionkowego – balansowanie

fototerapia oczu

rezonans stochastyczny

pedagogika zabawy

integracja sensoryczna

terapia ręki

terapia zajęciowa

elementy Metody Petö

muzykoterapia

terapia dźwiękiem z wykorzystaniem kamertonów terapeutycznych

Metoda Handle

Metoda Porannego Kręgu

Metoda Dobrego Startu

Metoda Montessori

stymulacja „mokra”

terapia Cranio – Sakralna / czaszkowo – krzyżowa

Terapia Manualna

Terapia Ruchu Rytmicznego

Temprana

Neuro - odruchy twarzy wg Lone Sorensen

Metoda Bowena

refleksologia

Dotyk dla Zdrowia

Terapia Sally Goddard

Metoda neurofunkcjonalnej reorganizacji wg Beatrice Padovan

terapia logopedyczna i neurologopedyczna

kombinezon Dunag

delfinoterapia

aquaterapia (w tym wg Halliwick)

kombinezon Thera-Togs

Shiatsu

Joga

Pilates

hipoterapia (konie)

dogoterapia

stymulacja tDCS (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym o niskich częstotliwościach)

terapie uzupełniające: terapia odgrzybiająca, dieta bezcukrowa, bezglutenowa i bezmleczna,  suplementacja witamin i minerałów, wspomagające leczenie homeopatyczne

zaopatrzenie ortopedyczne: specjalistyczne buty, ortezy (łuski) statyczne i dynamiczne, balkonik, rower rehabilitacyjny

planowane terapie: akupunktura, terapia dźwiękiem (misy tybetańskie), metoda FED

napisz do nas